Official Facebook Groups

Vilken ska jag gå med i?

Nollan bör gå med i den Officiella gruppen OCH sin fakultetsgrupp.

Gul – Lärande och samhälle (LS)
Blå – Kultur och samhälle (KS)
Röd – Hälsa och samhälle (HS)
Grön – Teknik och samhälle (TS)

VAR GOD NOTERA!
Vid ansökan om att gå med i gruppen krävs det att användarvillkoren godkänns. Detta görs snabbt via frågeformuläret som automatiskt poppar upp.

Which one should I join?

The nolla should join the Official group AND its faculty group.

Yellow – Faculty of Education and Society (LS)
Blue – Faculty of Culture and Society (KS)
Red – Faculty of Health and Society (HS)
Green – Faculty of Technology and Society (TS)

PLEASE NOTE!
When applying to join the group, acceptance of the terms of use is required. This is done quickly via the questionnaire that automatically pops up.