Hej Nolla!
Varmt välkommen till Malmö Universitet! Vi hoppas du ska trivas här.
För att du ska känna dig välkommen och inte alltför vilsen i början så kommer du genomgå en inspark. Den sträcker sig över de 2 första veckorna och tillsammans kommer vi försöka se till att de här veckorna blir några av de roligaste i ditt liv!
Nedan följer lite viktiga länkar.
För det första rekommenderas du läsa igenom Nolleguiden noggrant och gå med i facebookgrupperna som berör dig.
För det andra rekommenderar vi att du blir medlem i Studentkåren Malmö redan nu (klicka här) så att du kan komma och hänga med oss och införskaffa din kära ovve under datumen presenterade i kalendern! Du hittar adressen både i kalendern och i nolleguiden. Obs! Det är även under dessa dagar du tar på dig ditt inträde till insparkenarmbandet! (Som du ej tar av förrän insparken är över!)
Vi ses där!
Hi Nolla!
Welcome to Malmö University! We hope you will enjoy your stay here.
In order for you to feel welcome and not too lost in the beginning, you will undergo an ”Inspark”. It extends over the first 2 weeks and together we will try to make sure these weeks will be some of the most fun you’ve had in your life!
Below are some important links.
First, we recommended you to read theNolleguide thoroughly and that you join the facebook groups that regard you.
Second, we recommend that you become a member at the Student Union Malmö (click here), so that you can come and hang out with us and obtain your dear ovve during the dates presented in the calendar! You’ll find the address in the calendar as well as in the nolleguide. Note! During these days you also put on your entrance bracelet for the inspark! (That you are not to take off until the inspark is over!)
See you there!

Official Facebook Groups

Vilken ska jag gå med i?

Nollan bör gå med i den Officiella gruppen OCH sin fakultetsgrupp.

Gul – Lärande och samhälle (LS)
Blå – Kultur och samhälle (KS)
Röd – Hälsa och samhälle (HS)
Grön – Teknik och samhälle (TS)

VAR GOD NOTERA!
Vid ansökan om att gå med i gruppen krävs det att användarvillkoren godkänns. Detta görs snabbt via frågeformuläret som automatiskt poppar upp.

Which one should I join?

The nolla should join the Official group AND its faculty group.

Yellow – Faculty of Education and Society (LS)
Blue – Faculty of Culture and Society (KS)
Red – Faculty of Health and Society (HS)
Green – Faculty of Technology and Society (TS)

PLEASE NOTE!
When applying to join the group, acceptance of the terms of use is required. This is done quickly via the questionnaire that automatically pops up.

Nolleguide

Vad är nolleguiden?

I nolleguiden står allt Nollan behöver veta på ett och samma ställe. Nollan finner bl.a. en extremt nyttig ordlista, schema med eventbeskrivningar och information om vad en ovve är och dess regler!

What is the nolleguide?

Everything the Nolla needs, is presented in the nolleguide. The Nolla will find i.a. an extremely useful glossary, schedule with event descriptions and information on what an ovve is and its rules!

Schedule

Obs!
Se nolleguide för mer info om varje event!

Note!
See the nolleguide for more information about each event!

iCal adress: https://calendar.google.com/calendar/ical/812bikinou6d2kcbml35tq0avs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

iCal address: https://calendar.google.com/calendar/ical/812bikinou6d2kcbml35tq0avs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Sponsors

TBA

Contact

FAQ

Q: Hur vet jag vilken fakultet jag tillhör?
A: Du hittar din fakultet genom att söka på din utbildning på här och skrolla längst ner på sidan. Där står det ”Utbildningen ges av fakulteten för ……….”.

Q: Kostar det något att delta i insparken?
A: Nej. För att kunna delta behöver du vara ny student vid ett program/kurs/master på Malmö Universitet och ha hämtat ut ditt insparksarmband som vi delar ut under ovveförsäljningsdagarna. Dessa armband är helt gratis 🙂 Vill du däremot köpa en overall eller t-shirt kostar dessa.

Q: Vilka biljetter behöver jag ha koll på och när kan jag köpa dessa?
A: Eventet som kräver en biljett är finsittningen. Biljettförsäljningsdagarna ligger ute i Google kalendern här på hemsidan, men plats kommer presenteras samma morgon via instagram story och facebook. Det finns ett begränsat antal biljetter till varje fakultet så se till att få tag i din så fort som möjligt!

Q: How do I know which faculty I belong to?
A: You can find your faculty by searching for your education here and scrolling down to the bottom of the page. There it will say ”The education is given by the faculty of ……….”.

Q: Does it cost anything to participate in the inspark?
A: No. In order to participate, you need to be a new student at a program/course/master’s at Malmö University and have picked up your inspark bracelet, which we give out during the ovve-sales-days. These bracelets are completely free 🙂 However, if you want to buy an overall or a t-shirt, these will cost.

Q: What tickets do I need and when can I buy these?
A: The event that requires a ticket is the ”finsittning” (suited ”sittning”). The ticket sales days are posted in the Google calendar here on the website, but the location will be presented on the same morning via instagram story and facebook. There are a limited number of tickets for each faculty so be sure to get yours as soon as possible!