Unfortunately there isn’t any “Inspark” (initiation week/kick off) for the spring semester, but all of you who start your studies the spring semester of 2024 are invited to the Inspark of the fall semester 2024! 

In the meantime you’re more than welcome to get to know the university and the student life before Insparken starts! A good place to start is the Festmesteriet Student pub where a lot of the Insparken events are also held. 

 

Another tip is to join the Student Union Malmö (click here) to be able to take part in everything fun going on at uni! 

Hej Nolla!

Välkommen till Malmö Universitet!

Vi hoppas att du kommer trivas här. För att du ska känna dig välkommen och inte allt för bortkommen nu i början så erbjuds du delta i en inspark! 

Tyvärr finns det ingen inspark under vårterminen, men alla ni som börjar vårterminen 2024 är inbjudna till insparken höstterminen 2024, och såklart välkomna till att lära känna universitetet och kårlivet utanför insparken! Ett bra ställe att börja är Festmesteriet och deras studentpub där stora delar av Insparken hålls. 

Ett annat tips är att gå med i Studentkåren Malmö (klicka här) för att ta del av allt spännande som händer på universitetet!