Hej Nolla!
Varmt välkommen till Malmö Universitet! Vi hoppas du ska trivas här.
För att du ska känna dig välkommen och inte alltför vilsen i början så kommer du genomgå en inspark. Den sträcker sig över de 2 första veckorna och tillsammans kommer vi försöka se till att de här veckorna blir några av de roligaste i ditt liv!
Nedan följer lite viktiga länkar.
För det första rekommenderas du läsa igenom Nolleguiden noggrant och gå med i facebookgrupperna som berör dig.
För det andra rekommenderar vi att du blir medlem i Studentkåren Malmö redan nu (klicka här) så att du kan komma och hänga med oss och införskaffa din kära ovve under datumen presenterade i kalendern! Du hittar adressen både i kalendern och i nolleguiden. Obs! Det är även under dessa dagar du tar på dig ditt inträde till insparkenarmbandet! (Som du ej tar av förrän insparken är över!)
Vi ses där!
Hi Nolla!
Welcome to Malmö University! We hope you will enjoy your stay here.
In order for you to feel welcome and not too lost in the beginning, you will undergo an ”Inspark”. It extends over the first 2 weeks and together we will try to make sure these weeks will be some of the most fun you’ve had in your life!
Below are some important links.
First, we recommended you to read theNolleguide thoroughly and that you join the facebook groups that regard you.
Second, we recommend that you become a member at the Student Union Malmö (click here), so that you can come and hang out with us and obtain your dear ovve during the dates presented in the calendar! You’ll find the address in the calendar as well as in the nolleguide. Note! During these days you also put on your entrance bracelet for the inspark! (That you are not to take off until the inspark is over!)
See you there!

Official Facebook Groups

Vilken ska jag gå med i?

Nollan bör gå med i den Officiella gruppen OCH sin fakultetsgrupp.

Gul – Lärande och samhälle (LS)
Blå – Kultur och samhälle (KS)
Röd – Hälsa och samhälle (HS)
Grön – Teknik och samhälle (TS)

VAR GOD NOTERA!
Vid ansökan om att gå med i gruppen krävs det att användarvillkoren godkänns. Detta görs snabbt via frågeformuläret som automatiskt poppar upp.

Which one should I join?

The nolla should join the Official group AND its faculty group.

Yellow – Faculty of Education and Society (LS)
Blue – Faculty of Culture and Society (KS)
Red – Faculty of Health and Society (HS)
Green – Faculty of Technology and Society (TS)

PLEASE NOTE!
When applying to join the group, acceptance of the terms of use is required. This is done quickly via the questionnaire that automatically pops up.

Nolleguide

Vad är nolleguiden?

I nolleguiden står allt Nollan behöver veta på ett och samma ställe. Nollan finner bl.a. en extremt nyttig ordlista, schema med eventbeskrivningar och information om vad en ovve är och dess regler!

What is the nolleguide?

Everything the Nolla needs, is presented in the nolleguide. The Nolla will find i.a. an extremely useful glossary, schedule with event descriptions and information on what an ovve is and its rules!

Schedule

Obs!
Se nolleguide för mer info om varje event!

P.s. klicka på eventen för mer information! 

Note!
See the nolleguide for more information about each event!

P.s. click on the events for more information in English!

Collaborations

Map

FAQ

Q: Hur vet jag vilken fakultet jag tillhör?
A: Du hittar din fakultet genom att söka på din utbildning på här och skrolla längst ner på sidan. Där står det ”Utbildningen ges av fakulteten för ……….”.

Q: Kostar det något att delta i insparken?
A: Nej. För att kunna delta behöver du vara ny student vid ett program/kurs/master på Malmö Universitet och ha hämtat ut ditt kostnadsfria insparksarmband.

Q: Jag missade att hämta ut mitt armband och hann inte komma första dagen! Kan jag fortfarande delta?
A: Självklart kan du fortfarande delta. Det är bara att dyka upp på en av dagarna och/eller prata med din kapten så får du ett armband. Obs! Det är inte tillåtet att hämta ett armband till en kompis.

Q: Jag missade att köpa en overall eller t-shirt. Är detta fortfarande möjligt och när kan jag göra det isåfall?
Det går att besöka Kölsvinet (Bassängkajen 8) under deras öppettider och prata med personalen i Kårens reception. Försäljning sker i möjlighet av personalens tid.

Q: How do I know which faculty I belong to?
A: You can find your faculty by searching for your education here and scrolling down to the bottom of the page. There it will say ”The education is given by the faculty of ……….”.

Q: Does it cost anything to participate in the inspark?
A: No. In order to participate, you need to be a new student at a program/course/master’s at Malmö University and have picked up your free inspark bracelet
.

Q: I missed picking up my wristband and didn’t make it to the first day! Can I still participate?
A: Of course you can still participate. Just show up on one of the days and/or talk to your captain and you’ll get a bracelet. Note! It is not allowed to pick up a bracelet for a friend.

Q: I missed buying an overall or t-shirt. Is this still possible and if so, when?
You can visit Kölsvinet (Bassängkajen 8) during their opening hours and talk to the staff at the Union’s reception. Sale will take place if the staff have time.