Nolleguide

Vad är nolleguiden?

I nolleguiden står allt Nollan behöver veta på ett och samma ställe. Nollan finner bl.a. en extremt nyttig ordlista, schema med eventbeskrivningar och information om vad en ovve är och dess regler!

What is the nolleguide?

Everything the Nolla needs, is presented in the nolleguide. The Nolla will find i.a. an extremely useful glossary, schedule with event descriptions and information on what an ovve is and its rules!