Du kan filtrera vilka platser du ser genom att klicka på symbolen högst uppe i vänstra hörnet, bredvid Insparksloggan. 

Där kan du välja om du vill se lagens egna platseruniversitetsbyggnader, eller andra Insparksplatser. 

Du kan även klicka på en markör på kartan. Då öppnas platsens beskrivning. Klickar du då på symbolen högst upp till höger öppnas platsen i google maps och du får en vägbeskrivning

You can filter which places you see by clicking the symbol in the upper left corner, next to the Inspark logo. 

You can choose if you want to see the Teams own locationsUniversity buildings or the Other Inspark locations.

You can also click on a marker on the map. The location description will open. If you click the symbol in the upper right corner the location will open up in google maps and you get directions.