Tyvärr inte. Alla studenter som börjar sina studier under vårterminen 2024 är dock välkomna som “Nollor” på Insparken under höstterminen 2024.

Lagen är indelade utefter fakultet man pluggar vid. Leta upp din utbildning HÄR och scrolla längst ned på sidan. Där står det “Utbildningen ges av…” 

Hälsa och samhälle – HS – Röda laget

Lärande och samhälle – LS – Gula laget

Teknik och samhälle – TS – Gröna laget

Kultur och samhälle – KS – Blå laget

Nej. För att kunna delta behöver du vara ny student vid ett program/kurs/master på Malmö Universitet och ha hämtat ut ditt kostnadsfria insparksarmband.

Insparksarmbanden går att hämta ut under overallsförsäljningen. Kolla Insparkens schema HÄR för att veta när och var detta är. Information om detta kommer även publiceras i alla våra sociala medier.

Självklart kan du fortfarande delta. Det är bara att dyka upp på en av dagarna och/eller prata med din kapten så får du ett armband. Obs! Det är inte tillåtet att hämta ett armband till en kompis.

Det går att besöka Kölsvinet (Bassängkajen 8) under deras öppettider och prata med personalen i Kårens reception. Försäljning sker i möjlighet av personalens tid.

Kontakta gärna Insparken på någon av deras sociala medier! Som till exempel FACEBOOK eller INSTAGRAM. Du kan även maila oss på mauinspark@malmostudenter.se 

Sadly no. All students starting their studies during the spring term of 2024 are however welcome as “Nollor” (new students) to Insparken of fall 2024.

The teams are divided according to faculties. Look up your program/course HERE and scroll to the bottom. There it says “This education is provided by…” 

Health and Society – HS – Red Team

Education and Society – LS – Yellow Team

Technology and society – TS – Green Team

Culture and Society – KS – Blue Team

No. In order to participate, you need to be a new student at a program/course/master’s at Malmö University and have picked up your free inspark bracelet.

The wristbands can be picked up during the overall sale. Check the Insparken schedule HERE to know when and where. Information about this will also be published in all Insparken social media.

Of course! Just find one of your team Captains during an event and you’ll get one. Note! It’s not allowed to pick up a bracelet for a friend.

You can visit Kölsvinet (Bassängkajen 8) during their opening hours and talk to the staff at the Union’s reception. Sale will take place if the staff have time.

You can always come in contact with Insparken responsibles on their social media, such as FACEBOOK or INSTAGRAM! You can also e-mail us at mauinspark@malmostudenter.se