FAQ

Q: Hur vet jag vilken fakultet jag tillhör?
A: Du hittar din fakultet genom att söka på din utbildning på här och skrolla längst ner på sidan. Där står det ”Utbildningen ges av fakulteten för ……….”.

Q: Kostar det något att delta i insparken?
A: Nej. För att kunna delta behöver du vara ny student vid ett program/kurs/master på Malmö Universitet och ha hämtat ut ditt kostnadsfria insparksarmband.

Q: Jag missade att hämta ut mitt armband och hann inte komma första dagen! Kan jag fortfarande delta?
A: Självklart kan du fortfarande delta. Det är bara att dyka upp på en av dagarna och/eller prata med din kapten så får du ett armband. Obs! Det är inte tillåtet att hämta ett armband till en kompis.

Q: Jag missade att köpa en overall eller t-shirt. Är detta fortfarande möjligt och när kan jag göra det isåfall?
Det går att besöka Kölsvinet (Bassängkajen 8) under deras öppettider och prata med personalen i Kårens reception. Försäljning sker i möjlighet av personalens tid.

Q: How do I know which faculty I belong to?
A: You can find your faculty by searching for your education here and scrolling down to the bottom of the page. There it will say ”The education is given by the faculty of ……….”.

Q: Does it cost anything to participate in the inspark?
A: No. In order to participate, you need to be a new student at a program/course/master’s at Malmö University and have picked up your free inspark bracelet
.

Q: I missed picking up my wristband and didn’t make it to the first day! Can I still participate?
A: Of course you can still participate. Just show up on one of the days and/or talk to your captain and you’ll get a bracelet. Note! It is not allowed to pick up a bracelet for a friend.

Q: I missed buying an overall or t-shirt. Is this still possible and if so, when?
You can visit Kölsvinet (Bassängkajen 8) during their opening hours and talk to the staff at the Union’s reception. Sale will take place if the staff have time.